Wat is de procedure?
Het bieden van hulp kan zowel individueel als in gezinsverband. Tijdens de eerste ontmoeting vindt er een intakegesprek plaats en bespreken we de situatie. Aan de hand van dit gesprek stellen wij een plan op, dat in een tweede gesprek wordt toegelicht. Het aantal consulten staat niet vast, omdat verliesverwerking een onvoorspelbaar proces is. De frequentie van de gesprekken kan wisselend zijn, hierover zullen we steeds goed met elkaar afstemmen.